Chinese jaar

Chinese jaar hond

Op deze pagina vind je een korte beschrijving van het Chinese jaar.

De Chinese kalender, die meer dan vierduizend jaar oud is en die alle data voor traditionele feesten en feestdagen bepaalt, is een maan-zon kalender. Dat betekent dat de lengte van de maanden door de maan en de lengte van de jaren door de zon wordt bepaald.De lengte van een maand kan negenentwintig of dertig dagen bedragen en hangt af van het tijdstip waarop de maan aanwast en afneemt. Om de drie jaar moet een schrikkelmaand het verschil tussen het 365 dagen tellende zonnejaar en het 354 dagen tellende maanjaar compenseren.

Het zonnejaar, dat in vierentwintig maal veertien dagen is verdeeld, wordt vooral door de boeren gehanteerd; het maanjaar, dat op een cyclus van zestig jaar berust die weer in vijf perioden van twaalf jaar is onderverdeeld, speelt een rol in het religieuze leven. Aan elk van deze twaalf jaren is een teken uit de dierenriem toegekend, dat zich in elke cyclus herhaalt. Deze dierenriemtekens vertegenwoordigen bepaalde karaktereigenschappen, die degenen die in dat jaar geboren zijn, beïnvloeden en ook het verloop van het betreffende jaar bepalen. Het Chinese Nieuwjaar valt ieder jaar op een andere datum, op een datum tussen 21 januari en 21 februari.

In de Chinese astrologie is het belangrijkste element: het teken uit de Chinese dierenriem. Dat is wat betreft achtergrond en gebruik vergelijkbaar met de westerse dierenriem. In tegenstelling tot de maandelijkse sterrenbeelden wijzigt het teken van de Chinese dierenriem echter eens per jaar. Met de viering van het Chinees Nieuwjaar (afhankelijk van de stand van de maan in januari of februari) wijzigt het teken. Kinderen die gedurende het jaar geboren worden, krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld.

Chinees jaar en korte beschrijving stekte en zwakkere kenmerken:

Rat
Sterk: maakt een goede indruk, zuinig, gezellig, expansiedrang, joviaal, gezond verstand.
Zwakker: huichelachtig, principeloos, uit op macht, gierig, inhalig, zenuwachtig, bemoeizuchtig, opschepper.

Buffel/Os
Sterk: ijverig, vernieuwend, integer, doelgericht, onderhoudend causeur.
Zwakker: wraakzuchtig, terughoudend, koppig, bevooroordeeld, dweepzuchtig.

Tijger
Sterk: autoriteit, vurig, magnetisch, uitstraling, moedig, positieve instelling.
Zwakker: tegen de draad in, mateloos, heftig, oppervlakkig, opvliegend en ongedurig.

Konijn
Sterk: ambitieus, verfijnd, voorzichtig, tactvol, deugdzaam, vitaal.
Zwakker: pedant, omslachtig, heimelijk, dilettantisch, melancholiek, kieskeurig.

Draak
Sterk: enthousiast, energiek, succesvol, sentimenteel, vitaal, warmhartig, moedig.
Zwakker: wantrouwig, snoeverig, star, lichtzinnig, flirterig, mateloos, scherpe tong.

Slang
Sterk: vol mededogen, discreet, intuïtief, helder, magnetisch, diep.
Zwakker: arrogant, lui, huichelachtig, buitensporig, hebzuchtig.

Paard
Sterk: krachtig, stijl, zelfstandig, actief, vol overredingskracht, ijverig, pragmatisch, populair.
Zwakker: principeloos, overhaast, egoïstisch, opstandig, angstig, hardvochtig.

Schaap (Geit)
Sterk: smaakvol, artistiek, beleefd, volhardend, inventief, fijngevoelig.
Zwakker: pessimistisch, traag, parasiterend, kortzichtig, talmend, zweverig.

Aap
Sterk: enthousiast, slim, intelligent, vindingrijk, evenwichtig, manager talent.
Zwakker: opportunistisch, bedriegelijk, egocentrisch, dwaas, opschepperig, slordig, roddelaar.

Haan
Sterk: geestdriftig, stijl, conservatief, elegant, oprecht.
Zwakker: verspillend, naïef, pedant, eigenzinnig, bazig, opschepper.

Hond
Sterk: gewetensvol, trouw, vol plichtsgevoel, standvastig, intelligent.
Zwakker: cynisch, vol eigendunk, ongezellig, narrig, eigenwijs, vol kritiek, afbrekend.

Zwijn
Sterk: eerlijk, nauwgezet, beschaafd, zinnelijk, ridderlijk.
Zwakker: mateloos, schranser, materialistisch, naïef, onbeheerst, agressief, vol onderdrukte woede, twijfelend, wraakzuchtig.

Wil je weten in werk Chinees jaar jij geboren bent. Dat antwoord vind je in de onderstaande producten:

Geboorteportret voorbeeld

gratis e-course:
“Maak in 3 stappen jouw geboorteportret op basis van jouw geboortedatum”

blauwdruk-van-je-ziel-online-programma-3d-box

Online programma “blauwdruk van je ziel”
Leer in 10 weken jouw kwaliteiten en eigenschappen kennen voor een zinvol en bewust leven vol liefde, zonder moeten